Miquel Bosch - Què oferim

Materials per a la construcció Miquel Bosch:

  • Fabricació - distribució de maquinària.
  • Maquinària per a la construcció.
  • Vestuari laboral.
  • Vestuari de seguretat.
  • Materials de construcció.
  • Senyalització de seguretat.
  • Senyalització.
  • Instal•lacions de seguretat.
  • Elements.
  • Equips de proteció.

Especialitats: maquinària per a la construcció, vestuari de protecció, materials de construcció, senyalització de seguretat, xarxes de seguretat, elements de protecció, equips de protecció individual.
Miquel Bosch modelo de locetas y mayólicas
Miquel Bosch materiales de construcción